ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ การใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหารในมุมมองของผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ การใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหารในมุมมองของผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ


เอกสารแนบ