ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับงานวิจัยของศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดการความเสี่ยงในองค์กรศาลยุติธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับงานวิจัยของศาลยุติธรรม  เรื่อง การจัดการความเสี่ยงในองค์กรศาลยุติธรรม
      สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับงานวิจัยของศาลยุติธรรม เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในองค์กรศาลยุติธรรม” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยท่านสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และท่านมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกำหนดกรอบในการวางแผนจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ