สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

38

การสัมมนากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางการแพทย์ เรื่อง ผ่าตัดคดีแพทย์ : สิทธิแพทย์ สิทธิผู้ป่วย ครั้งที่ 4/2560      สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดการสัมมนากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางการแพทย์ เรื่อง  ผ่าตัดคดีแพทย์ : สิทธิแพทย์ สิทธิผู้ป่วย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยท่านจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวมาดี ธรรมสัจจกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของคดีข้อพิพาททางการแพทย์และให้มีความเข้าใจในกฎหมายความรับผิดทางการแพทย์ที่ใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการพิจารณาคดีข้อพิพาททางการแพทย์ร่วมกัน
อ่านข่าว