หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
สื่อประชาสัมพันธ์
 1. 1.1.1 (สื่อวิดิทัศน์ของศาล) ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลชั่วคราวในศาลชั้นต้น (สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์)
 2. 1.1.2 (สื่อวิดิทัศน์ของศาล) การปล่อยชั่วคราว (ศาลอาญาธนบุรี)
 3. 1.1.3 (สื่อวิดิทัศน์ของศาล) การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันโดยการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในศาลจังหวัดเชียงใหม่ (ศาลจังหวัดเชียงใหม่)
 4. 1.1.4 (สื่อวิดิทัศน์ของศาล)โครงการนำร่อง : ระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว นิติศาสตร์เสวนา โดยท่านมุขเมธิน
 5. 1.1.5 (สื่อวิดิทัศน์ของศาล) โครงการปล่อยชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยง คลิปที่ 1 สำหรับประชาชน (สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์)
 6. 1.1.6 (สื่อวิดิทัศน์ของศาล) โครงการปล่อยชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยง คลิปที่ 2 สำหรับผู้พิพากษา (สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์)
 7. 1.1.7 (สื่อวิดิทัศน์ของศาล) พลังกำนันผู้ใหญ่บ้านกับการปล่อยฟรีไม่มีประกัน (สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์)
 8. 1.1.8 (สื่อวิดิทัศน์ของศาล) แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม (สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์)
 9. 1.1.9 (สื่อวิดิทัศน์ของศาล) บันทึกการประชุมสัมมนา
 10. 1.1.10 (สื่อวิดิทัศน์ของศาล) การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น (วันที่ 14 มีนาคม 2561)
 11. 1.1.11 (สื่อวิดิทัศน์ของศาล) การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น (วันที่ 16 มีนาคม 2561)
 12. 1.1.12 (สื่อวิดิทัศน์ของศาล) ระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว ปล่อยฟรีไม่มีประกัน (28 มีนาคม 2561)
 13. 1.2.1 (สื่อวิดิทัศน์ภายนอก) รายการช่วยคิดช่วยทำ 3 ตอน (วันที่ 15 16 17 มค. 2561)
 14. 1.2.2 (สื่อวิดิทัศน์ภายนอก) รายการที่นี่ Thai PBS เสนอเลิกใช้เงินประกันตัว (11 ต.ค. 2561)
 15. 1.2.3 (สื่อวิดิทัศน์ภายนอก) รายการตอบโจทย์ เรื่อง “คุกขังคนจนเงินและอิสรภาพ” (12 ต.ค. 2560)
 16. 1.2.4 (สื่อวิดิทัศน์ภายนอก) สำนักข่าวไทย ช่อง 9 “นำร่องให้ประกันตัวโดยไม่ใช้หลักทรัพย์” ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 (21 และ 23 เม.ย 2560)
 17. 1.2.5 (สื่อวิดิทัศน์ภายนอก) ป้าขาวไม่ผิด (เครือข่ายปฏิรูปการประกันตัวเพื่อคนจน)
 18. 1.2.6 (สื่อวิดิทัศน์ภายนอก) วิดีโอสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบประเสี่ยงและการกำกับดูแลชั่วคราวในศาลชั้นต้น (เครือข่ายปฏิรูปการประกันตัวเพื่อคนจน)
 19. 1.2.7 (สื่อวิดิทัศน์ภายนอก) เสียงสะท้อนระบบปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบัน (นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์)
 20. ข่าวหนังสือพิมพ์ - ประมวลข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว (ธ.ค. 2559 – ก.พ. 2561)
 21. 001 MOUศาลกับกรมการปกครอง
 22. 002 เรื่องเล่าภาคต่อจากศาล..หน้าที่ 2
 23. 003 ได้ผล..ประเมินเสี่ยงหนีคดี แทน“หลักทรัพย์”ประกันตัว
 24. 004 ศาลไทยกักตัวกว่า 60000 คน
 25. 005 ผู้พิพากษาเเนะ14 เเกนนำม็อบโรงไฟฟ้า ใช้ระบบประเมินความเสี่ยงเเทนหลักทรัพย์
 26. 006 ประเมินความเสี่ยง อนาคตการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
 27. 007 คิดเพื่อคนจน
 28. 008 ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน
 29. 009 ศาลให้โอกาสผู้ต้องหาประกันตัวโดยไม่ต้อง
 30. 010 ปฏิรูประบบประกันตัว ความยุติธรรมสำหรับคนจน
 31. 011 วงเสวนาชี้ทางแก้ปัญหาคนจนติดคุก แนะใช้ระบบประเมินความเสี่ยงแทนการเรียกเงินประกันตัว
 32. 012 ล่า 6 หมื่นชื่อ ยื่น คกก
 33. 013 เปิดศูนย์นำร่อง 23 ศาลใช้กำไล EM ปล่อยชั่วคราว
 34. 014 นำร่องใช้ระบบความเสี่ยง ศาลเชียงใหม่
 35. 015 ศาลเตรียมใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ 5000 เครื่อง
 36. 016 สํานักงานศาลยุติธรรม เตรียมความพร้อมหน่วยงาน
 37. 017 ความร่วมมือนำไปสู่ความสำเร็จ..หน้า3
 38. 018 การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว
 39. 019 นำร่องให้ประกันตัวไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
 40. 020 สู่ยุคใหม่ของการฝากขัง..หน้า 1-8
 41. 021 ศาลเปิดโมเดลการฝากขังและปล่อยชั่วคราวใหม่ นำร่อง 5 จังหวัด ชี้ต้องรื้อระบบเงินซื้ออิสรภาพได้ “คุกมีไว้ขังคนจน”
 42. 022 ปัญหาในกระบวนการยุติธรรม
 43. 023 ระบบประเมินเสี่ยง-ประกันจำเลย
 44. 024 แชร์กระหน่ำ!! ศาลให้โอกาสคนจนประกันตัว ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ นำร่อง 1 ก.พ.นี้
 45. 025 ศาลเตรียมนำระบบประเมินความเสี่ยง ใช้ปล่อยตัวแทรเงินประกัน
 46. 026 ดีเดย์ 1 ก.พ.นำระบบประเมินความเสี่ยงปล่อยตัวชั่วคราว
 47. 027 การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว..หน้า 2-3
 48. 3.1 (สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์) แผ่นพับโครงการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว ไฟล์แผ่นพับ 4 แบบ
 49. 3.2.1 แผ่นพับโครงการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว (ฉบับภาษาต่างประเทศ) เอกสารสำหรับโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง_Cambodian
 50. 3.2.2 แผ่นพับโครงการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว (ฉบับภาษาต่างประเทศ) เอกสารสำหรับโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง_Myanmar
 51. 3.2.3 แผ่นพับโครงการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว (ฉบับภาษาต่างประเทศ) โครงการพัฒนาระบบประเมิณความเสี่ยง 1_Vietnam
 52. 3.2.4 แผ่นพับโครงการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว (ฉบับภาษาต่างประเทศ) โครงการพัฒนาระบบประเมิณความเสี่ยง 2_Vietnam
 53. 3.2.5 แผ่นพับโครงการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว (ฉบับภาษาต่างประเทศ) ขั้นตอนปล่อยฟรี-โครงการพัฒนาระบบประเมิณความเสี่ยง 3_Vietnam
 54. 3.2.6 แผ่นพับโครงการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว (ฉบับภาษาต่างประเทศ) ปล่อยฟรี-โครงการพัฒนาระบบประเมิณความเสี่ยง_Vietnam
 55. 3.3 Infographic โครงการปล่อยชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยง ไฟล์อินโฟกราฟฟิค
 56. 4.1 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการนำร่องปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวด้วยระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
 57. 4.2 คู่มือสำหรับผู้พิพากษาในการนำร่องปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวด้วยระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
 58. 4.3 คู่มือสำหรับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
 59. 4.4 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม
 60. 1 ปี ปล่อยฟรีไม่มีประกัน สู่การขยายผลศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในมุมมองของผู้พิพากษาศาลสูง ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ครั้งที่ 1
 61. เอกสาร 1 ปี ปล่อยฟรีไม่มีประกัน สู่การขยายผลศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในมุมมองของผู้พิพากษาศาลสูง ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ครั้งที่ 1
 62. 1 ปี ปล่อยฟรีไม่มีประกัน สู่การขยายผลศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในมุมมองของผู้พิพากษาศาลสูง ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ครั้งที่ 2
 63. เอกสาร 1 ปี ปล่อยฟรีไม่มีประกัน สู่การขยายผลศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในมุมมองของผู้พิพากษาศาลสูง ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ครั้งที่ 2
 64. รวมเอกสาร/คู่มือ โครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
 65. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับและ Infographic
 66. รวมสื่อวีดีทัศน์
 67. แหล่งรวมข่าว/หนังสือพิมพ์
 68. สื่อสิ่งพิมพ์และประชาสัมพันธ์
 69. สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับศาลในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
 70. สื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารคู่มือโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
โครงการบริหารความเสี่ยงองค์กรศาลยุติธรรม
แนวทางการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1-9 (สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1-9)
 1. แนวทางการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 - 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 2. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1-9 และสำนักงาน/สำนักอำนวยการประจำศาล ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (ไฟล์ Excel)
 3. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบงานการเงินและบัญชี ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (ไฟล์ Excel)
 4. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบสำนวนความและเอกสารทางคดี ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) (ไฟล์ Excel)
แผนและแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการเงินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย 020/ว 892 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ปรับแผนและแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการเงินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เริ่มใช้รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน พฤศจิกายน 2561 และเริ่มรายงานผลในเดือน ธันวาคม 2561 ภายใน 5 วันทำการ (ซึ่งตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม 2561)
 2. แผนและแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการเงินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เริ่มใช้รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน พฤศจิกายน 2561 และเริ่มรายงานผลในเดือน ธันวาคม 2561 ภายใน 5 วันทำการ (ซึ่งตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม 2561)
เอกสารเผยแพร่
รวมย่องานวิจัย (One Page Research) ด้านกฎหมาย
 1. แนวโน้มพฤติการณ์ในการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. Trends of Circumstances in the Commission of Criminal Offences Relating to Information Technology
 3. แนวทางการพิจารณาคดีความผิดทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
 4. Guidelines for Trial of Civil and Criminal Cases of Specialized Practitioners
 5. แนวทางการสร้างศักยภาพเพื่อรองรับกฎหมายด้านเทคโนโลยี
 6. Guidelines for Creation of Potentials in Support of Law on Technology
 7. โลกาภิวัตน์กับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
 8. Globalization and International Criminal Laws
 9. การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 10. Protection of Rights of Victims in the Administration of Criminal Justice
 11. การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
 12. Protection of Rights of Prisoners during Trial of the Court of Justice
 13. การนำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 14. Application of the Inquisitorial System in Criminal Cases to Government Officials
 15. การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง
 16. Development of Guidelines for Provision of Witness Testimony of the Court of Justice To be in Conformity with the Revised Laws on Evidences
 17. การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
 18. Development of Guidelines for Admissibility of Forensic Evidence For Verification of Truth in Legal Cases
 19. การพัฒนากฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจ
 20. Development of Laws and Jurisprudence of the Courts Relating to Economic Cases in Response to Changes at International Level and AEC Member Countries
 21. การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน
 22. Development of Family and Community Group Meeting Patterns In the Administration of Criminal Justice on Children and Youth
 23. การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์
 24. Economic Analysis of Law : Calculation of Damages in Tort Cases
 25. การศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสิ่งแวดล้อม
 26. Research on Guidelines for Evaluation of Economic Value from Environmental Impacts In Support of the Administration of Justice
 27. การออกหมายค้น หมายจับ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
 28. Issuing of Search Warrants and Arrest Warrants Under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2540
 29. คลายปม"คดีที่ดินคนจน"
 30. Untie “Cases of Land for the Poor”
 31. ปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
 32. Problems and Difficulties in Enforcement of the Consumer Case Procedure Law
 33. ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
 34. Application of Islamic Laws in Thailand
 35. ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่
 36. Problems and Difficulties in Enforcement of the Amended Criminal Procedure Code Relating to Evidences
รวมย่องานวิจัย (One Page Research) ด้านระบบงานศาลยุติธรรม
 1. โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 2. Project of Development of Systems for Treatment of Children and Youth into the Administration of Justice
 3. กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม
 4. Administration of Restorative Justice in the Court of Justice
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัว
 6. Improvement of Efficiency of the Juvenile and Family Court In Trial of Divorce Cases and Child Custody Cases
 7. การจัดการความรู้และสร้างศักยภาพศาลยุติธรรมในศาลชำนัญพิเศษ
 8. Knowledge Management and Creation of Potentials of the Court of Justice in Specialized Court
 9. การประเมินผลโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม
 10. Assessment of Project on Provision of Judicial Administration Standardization for Organization (JSO)
 11. การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม
 12. Assessment of the Tourism Cases Trial System of the Court of Justice
 13. การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม
 14. Development of System for Handling with Political Cases in the Court of Justice
 15. การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในการค้นหาความจริง
 16. Development of Trial System of the Court of Justice in Fact Finding For Administration of Justice to the General Public as per the Legal Intentions
 17. การยกฐานะศาลแขวงในกรุงเทพมหานครเป็นศาลจังหวัด
 18. Promotion of District Courts in Bangkok to be Provincial Courts
 19. การศึกษาทัศนคติของสังคมต่อศาลยุติธรรม ภายหลังการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม
 20. Research on Attitudes of the Society towards the Court of Justice After the separation of the Court of Justice from the Ministry of Justice
 21. การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา
 22. Study of the Electronic Court System of Courts in Foreign Countries for Development of The Electronic Court System of the Court of Justice
 23. นโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรม
 24. Policy and Strategic Plan for Research and development of Laws and Court of Justice Affairs And Guidelines for Research Management
เอกสารผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
 1. 1.การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม
 2. 2.รายงานวิจัย เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 3. 3.รายงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
 4. 4.รายงานวิจัย เรื่อง การนำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 1 (ต่อ)
 5. 5.รายงานวิจัย เรื่อง การนำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2 (ต่อ)
 6. 6.รายงานวิจัย เรื่อง การนำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 3 (จบ)
บทความ
ถาม-ตอบ
E-book

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด